Súťaž CTU Open 2015 začína

V dňoch 23.10. a 24.10.2015 sa znovu bude konať v priestoroch Katedry informatiky FPV UMB súťaž CTU Open Contest, 2015. Záujemci o účasť sa môžu registrovať na stránkach ACM ICPC do 22.10.2015. Viac informácií Vám podá vedúci katedry alebo nájdete na týchto stránkach a CTU Open.

Predbežný harmonogram súťaže na FPV UMB v Banskej Bystrici


Piatok 23.10.2015

16:15 - 16:50 Registrácia (stačí jeden člen tímu)

17:00 - 17:30 Otvorenie, privítanie (F133b)

17:30 - 18:00 Informácie o súťaž.prostredí a spôsobe vyhodnocovania - videoprenos z Prahy (F133b)

18:00 - 19:30 Skúšobné kolo (Počitačova učebňa F135)

Sobota 24.10.2015
09:30 - 09:45 Súťažné pokyny - videoprenos z Prahy (F133b)

10:00 - 15:00 Súťaž (Počitačova učebňa F135)

15:30 - 17:00 Prezentácia riešení, vyhlásenie výsledkov - videoprenos z Prahy (F133b)

PROGRAMÁTORSKÁ SÚŤAŽ!
Lokálne kolo ACM súťaže na FPV UMB prebehne v rámci CTU Open Contest 23.- 24.10.2015. Súťaž bude súčasne prebiehať na univerzitách v Čechách aj na Slovensku. Organizátorom je ČVUT v Prahe. Max. 3-členné družstvá, ktoré sa chcú zúčastniť, nech najprv pošlú mail na adresu vladimir.siladi@umb.sk.